Iratkozzon fel hírlevelünkre

Beszámoló a Bécsi Magyar Történeti Intézet 2012. évi tevékenységéről


A Bécsi Magyar Történeti Intézet (BMTI) feladatait az előzetes terveknek és a Balassi Intézet, valamint a Collegium Hungaricum Bécs tudományos koncepciójának megfelelően végezte 2012-ben is. Az év során szervezett tudományos programok, a BMTI, és annak igazgatójának részvétele az osztrák és a magyar tudományos életben, arra irányult, hogy az eddigi kapcsolatokat elmélyítsük, és újakat építsünk ki.

Részletes beszámoló

1. Konferenciák, tudományos rendezvények, ülések

1.1. Tudományos nemzetközi konferenciák a BMTI (társ)szervezésében:

Március 22. Wallenberg műhelykonferencia, könyvbemutató és pódiumbeszélgetés a Nagykövetséggel közösen a CH-ban. Közreműködők: Prof. Dr. Szita Szabolcs (főigazgató, Holokauszt Emlékközpont) és Eleonore Lappin-Eppel (történész, Osztrák Tudományos Akadémia), továbbá Josef Kirchengast (újságíró, Der Standard).

Május 8-9. A Magyar és a Szlovák Nagykövet(ség) és az Osztrák Külügyminisztérium (BMeiA) támogatásával, továbbá a CH, a BMTI, a Dr. Genersich Antal Alapítvány, Budapest és a bécsi Szlovák Intézet, valamint a pozsonyi Duna és Kárpátok térsége egyháztörténeti Intézet szervezésében került sor a „Die Region Zips in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Eine kulturgeschichtliche Region. Leben und Werk von Johann Genersich (1761, Kezmark – 1823, Wien)” című konferenciára. Képgaléria

Október 22-25. A BMTI és az Institut für Österreichische Geschichtsforschung (IÖG) közös nemzetközi workshopja Stift Zwettl-ben „Religion im politischen und sozialen Kontext (16.–18. Jahrhundert)” címmel. Képgaléria

December 5-6. Nemzetközi konferencia a BMTI és a Bécsi Egyetem Finnugor Tanszéke szervezésében. „Der Osmanismus in der zentraleuropäischen Literatur — Topoi, Stereotypen und Raumbilder im imperialen Kontext”. Meghívó és Programfüzet

1.2. Kötetbemutatók a BMTI (társ)szervezésében:

Február 27. Németh István, Fizikert Róbert (szerk.): Ausztria a 20. században könyvbemutató (Prof. Dr. Gecsényi Lajos és Katona Csaba MTA BTK TTI). Meghívó

Május 14. Fedeles Tamás és Koszta László (szerk.) „Pécs (Fünfkirchen) das Bistum und die Bischofsstadt im Mittelalter”, a PUGW II. kötetének bemutatása (Univ.-Prof. Dr. Thomas Prügl, Kath.-Theol. Fakultät, Universität Wien). Képgaléria

November 27. Széchenyi, Kossuth, Batthyány, Deák. A PUGW III. kötetének bemutatója a Haus-, Hof und Staatsarchivban (Dr. Peter Urbanitsch, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Zentrum Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung, Kommission für die Geschichte der Habsburgermonarchie). Képgaléria

November 29. Ö. Kovács József: „A paraszti társadalom felszámolása a kommunista diktatúrában. A vidéki Magyarország politikai társadalomtörténete 1945–1965” című kötet bemutatója a CH-ban (Szabó Csaba). Képgaléria

November 30. „Apor Vilmos püspök beszédei” (Közreadja: Lukácsi Zoltán OSB) és Nagy István: „Győr vértanú püspöke, Apor Vilmos” című köteteket Szabó Csaba mutatta be. Kiss Tamás–Szabó Béla: „Boldog Apor Vilmos, a vértanú püspök” című kötetét Pál Zoltán méltatta a Pázmáneumban.  Meghívó

 

2. A BMTI részvétele kiállítások szervezésében:

 

Április 19. Magyar-osztrák sportkapcsolatok - kiállítás (a Magyar Sportmúzeummal közösen) és ehhez kapcsolódott május 21-én egy pódiumbeszélgetés a magyar és osztrák futball nagyjaival (Dr. Fenyvesi Máté, Mészöly Kálmán und Fazekas Árpád, továbbá Rudi Flögel, Edi Krieger, Toni Polster, Walter Skocik) és Prof. Hans Hofstätter moderálásával. Képgaléria

Június 26. „Fidelissimus Pastor” – kiállítás Mindszenty József bíboros életéről a Palais Porciaban, Bécs központjában. A Nagykövetség, a budapesti Mindszenty Alapítvány, a Collegium Pázmáneum, a CH és a BMTI szervezésében. Képgaléria

Sajtó: Vatikáni Rádió / hanganyag / Mária Rádió / Veszprémi Főegyházmegye honlapja / Esztergom Portál / Tizenhetedik online / Kovácsbank-ofm.com  / Magyar Kurir hírportál / Kathweb.at

Október 25. „Fotos von Erich Lessing, Budapest 1956” című kiállítás megnyitóján Wiener Neustadtban pódiumbeszélgetés (Erich Lessing, Szabó Csaba és Robert Holzbauer). Képgaléria, Sajtó

Október 26. A III. Ars Pannonica-biennále-t Szabó Csaba nyitotta meg Szombathelyen a Savaria Múzeumban. Sajtó

 

3. A BMTI igazgatójának részvétele tudományos rendezvényeken az Intézet képviseletében:

 

November 6. Szabó Csaba előadása Piliscsabán a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK-n a Bécsi Magyar Történeti Intézetről és a Collegium Hungaricumról.

December 4. Budapesten a Méry Ratio Könyvkiadó és a Pro Minoritate Alapítvány közös szervezésében mutatták be az „Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben (1885-1902)” című reprint könyvsorozatot. Előadást tartott Michael Zimmermann, az Osztrák Köztársaság magyarországi nagykövete, L. Simon László, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára, Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, Szabó Csaba, a Bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatója. Moderátor: Tamási Judit - Külügyminisztérium.

 

4. A BMTI igazgatójának részvétele tudományos konferenciákon, rendezvényeken:

 

Február 7. Budapest, MOL – „Magánirat, közirat” konferencia. Szabó Csaba előadása: „Magánirat, hivatali irat” Képgaléria 

Március 15-16. Az Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien konferenciája: „Die ungarische und die slowakische katholische Kirche und die Zusammenarbeit mit Österreich und dem Vatikan“. Szabó Csaba előadása „Die ungarische Kirchenpolitik 1945–1990 aus heutiger Perspektive“ címmel.

Március 23. Az Institut für Österreichische Geschichtsforschung 136. Institutsseminariumán Szabó Csaba előadása: „Die Beziehungen der ungarischen katholischen Kirche zum Heiligen Stuhl in der Zeit des 'real existierenden Sozialismus' (1949–1989).

Március 29-30. A Balassi Intézet – CH Varsó és a Katovicei Egyetem közös konferenciáján Szabó Csaba előadása: „A katolikus egyház Magyarországon 1948 – 1956”. Képgaléria

Szeptember 13-14. között az Esztergomban rendezett „Levéltárak és kommunizmus-kutatás. Levéltári kutatások a rendszerváltozás előtti évtizedek történetének feltárására” című konferencián Szabó Csaba előadása: „Miért ügynökközpontú a jelenkori magyar (egyház)történetírás?”. Összefoglaló a rendezvényről

Október 18-20. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára és a Posticum Alapitvány (Nagyvárad) szervezésében Nagyváradon az „Állam és egyház kapcsolata Közép-Kelet-Európában 1945 és 1989 között. Intézmények és módszerek” című nemzetközi konferencián Szabó Csaba előadása: „A néma légió”.

November 5. A „Koncepciós perek Magyarországon 1945 után” című multimédiás DVD-Rom bemutatója (az egyik szerkesztő Szabó Csaba) a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárban. Képgaléria

Sajtó: http://www.hirado.hu/Hirek/2012/11/05/13/Koncepcios_perek_DVD_n.aspx / http://videotorium.hu/hu/events/details/950,Koncepcios_perek_Magyarorszagon_1945_utan  /  http://www.elte.hu/hir?id=NW-3837

December 13. Szabó Csaba előadása a MNL OL digitalizálási eredményekről tartott konferenciáján a Bécsi Magyar Történeti Intézet két világháború közötti évkönyveinek digitalizálásáról és internetes közzétételéről.

Sajtó: http://mnl.gov.hu/rendezvenyek/2012_digitalizalasi_eredmenyei.html / http://eleveltar.gov.hu/

December 14. Az MTA Történettudományi Intézete „Kollektivizálás és állami erőszak” című konferenciáján Szabó Csaba előadása: „A kollektivizálás hatása a mindennapi vallásgyakorlásra”. Sajtó

 

5. Tudományszervezési feladatok, kapcsolattartás a fogadó ország intézményeivel

 

A múlt év elején, február 9-én Pozsonyban szóbeli megállapodást kötöttünk a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének igazgatójával közös kiadványok szerkesztése/publikálása és konferenciák előmozdítása érdekében (PUGW VII. kötet). Az Institut für Österreichische Geschichtsforschung (IÖG) az egyik legrégebbi bécsi tudományos intézet amellyel 2011 óta kiváló kapcsolatot tudtunk kiépíteni: ez közös workshopok rendezésében és egy tervezett kiadvány formájában (a PUGW VI. kötet) mutatkozik meg. Az Aktion Österreich-Ungarn a Bécsbe irányuló ösztöndíjak kiosztása miatt, de tudományszervezés szempontjából is fontos partnerünk. A regensburgi Magyar Intézettel is jó kapcsolatokat ápolunk, a BMTI igazgatója kuratóriumi tag a regensburgi intézetben.

 

6. Könyvkiadási tevékenység

 

Rendszeres szerkesztőbizottsági üléseket tartunk (2012-ben két alkalommal, febr. 3., június. 8.) és állandóak a megbeszélések a szerkesztőtársakkal a BMTI sorozatával — Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien (PUGW) — kapcsolatban. A 2011-ben megjelent köteteket neves osztrák szakértők mutatták be ez év során. 2012-ben új kötet jelent meg, Mindszenty József bécsi éveiről (PUGW IV.). Ugyancsak elkészült és 2013. február végén meg is jelent a 2012 májusi nemzetközi Szepesség / Genersich konferencia alapján szerkesztett kötet.

 

7. Ösztöndíjak, ösztöndíjasok

 

CH ösztöndíjat 28 pályázó nyert el 45 hónapra. Klebelsberg ösztöndíjat egy kutató kapott két hónapra. Havonta átlagosan két alkalommal találkozót szerveztünk az ösztöndíjasokkal, ahol megismerkedhettek társaikkal, egymás kutatásaival és a BMTI munkájával. Fazekas István levéltári delegátus is részt vett a találkozókon. Igyekszünk az ösztöndíjasokat bevonni a Balassi Intézet – Collegium Hungaricum Bécs és a BMTI projektjeibe is. Ennek első eredményei 2013-ban várhatóak, a 2014-es nagy intézményi projektek (I. világháborús programok) kapcsán. A korábban szokásos ösztöndíjas kirándulások helyett Bécsben ismerkedhettek az ösztöndíjasok a magyar emlékekkel, a követség épületével, vagy aktuális kiállításokkal.

 

8. A hungarológia jelenléte a tudományos munkában

 

November 21-én Szabó Csaba és Fazekas István Pernitzben megtekintette Miskolczy Gyula (a BMTI és a CH igazgatója 1935 és 1948 között) hagyatékát. Megállapodtak a tulajdonossal, hogy a hagyaték ingyen a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárába, illetve a BMTI-be kerül. Átvétel 2013 januárjában történt meg.
Ezen túl az ösztöndíjasok és a levéltári delegátus, de a nemzetközi konferenciákon való részvétel is hozzájárul az eredményes hungarika-feltáráshoz.

 

Dr. habil. Szabó Csaba

 

ESEMÉNYNAPTÁR


2020
6
április
H K Sz Cs P Szo V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

ESEMÉNYEK

Nincsenek események

Hirdetések