Iratkozzon fel hírlevelünkre

Beszámoló a Bécsi Magyar Történeti Intézet 2011. évi tevékenységéről 

Magyarország számára a jelen válságoktól terhes időszakban kiemelten fontos, hogy értékei, eredményei okán figyeljen rá oda a világ. Igazgatóként 2010. november 15-én kerültem az 1920-ban alapított, majd 2000/2001-ben újjáalakított Bécsi Magyar Történeti Intézetbe. Az elmúlt egy évben igyekeztem az Intézet célkitűzéseinek megfelelően úgy vezetni az intézetet, hogy a tudományos programok kapcsolódjanak a Collegium Hungaricum munkájához, kölcsönösen segítsük egymás tevékenységét, eredményeink méltók legyenek az elődökhöz.

 

Részletes beszámoló:

1. Konferenciák, tudományos rendezvények, ülések:

1.1. Történeti filmklub (Fröhliche Friedenszeit, KuK — Kádár und Kreisky), magyar dokumentumfilmek és tudományos előadások:

2011. 01. 24. Deák Ágnes előadása a Szentkorona 19. századi eltűnéséről és megtalálásáról.

Filmvetítés: A Szentkorona pokoljárása (dokumentumfilm, rendezte Bokor Péter és Hanák Gábor, 1991). Kb. 40 hallgató. Fotógaléria

2011. 02. 21. Horváth Attila előadása a Kádár-korszak humoráról.

Filmvetítés: Alfonzó szenvedélyei + Riadó a Pitypang Szállóban (kabaré, vígjáték, rendezte Alfonzó és Palásthy György). Kb. 45 hallgató. Fotógaléria

2011. 03. 23. Várszegi Asztrik OSB és Szabó Csaba előadása a Kádár-korszak egyházpolitikájáról.

Filmvetítés: Hitvallók és ügynökök (dokumentumfilm, rendezte Kabai Barna és Petényi Katalin, 2009). Kb. 35 hallgató. Fotógaléria

2011. 04. 18. Kövér György előadása a Tiszaeszlári perről.

Filmvetítés: részletek a Tutajosok című filmből (rendezte Elek Judit, 1987–1989). Kb. 40 hallgató. Fotógaléria

2011. 06. 06. Majtényi György előadása a Rákosi és Kádár-korszak elitjéről.

Filmvetítés: Bűvös vadászok (dokumentumfilm, rendezte Móczán Péter, 2009). Kb. 45 hallgató. Fotógaléria

2011. 11. 07. Filmvetítés: A Nagy Imre-per, 1958 (dokumentumfilm, rendezte Nagy Katalin, 2010). Pódiumbeszélgetés Regéczy Nagy László (korabeli tanú), Szabó Csaba (a film szakértője, forgatókönyvíró), Hanák Gábor (a film szakértője) és Móczán Péter (producer). Kb. 85 hallgató. Fotógaléria

1.2. Könyvbemutatók:

2011. 03. 16. Lajos Thallóczy der Historiker und Politiker. Herausgegeben von Dževad Juzbašić und Imre Ress. Sarajevo, Bp., 2010. Közösen az Österreichisches Staatsarchiv-val Osztrák Állami Levéltárral (ÖStA). Kb. 55 hallgató.

2011. 04. 07. Korai szombatos írások. Szerk. Újlaki-Nagy Réka. Szeged, 2010. Közösen a (Zentralverband Ungarischer Vereine u. Organisationen in Österreich) Zentralverband-dal. Kb. 30 hallgató.

2011. 05. 26. Legendák lovasa. Jelenetek Buda, Pest, Bécs albumából. Szerk. Búza Péter. Bp., 2010. Kb. 30 hallgató. Fotógaléria

2011. 06. 07. Österreichisch-ungarische Beziehungen im Bereich des Hochschulwesens.

Szerk. K. Lengyel Zsolt, Nagy József Zsigmond, Újváry Gábor. Székesfehérvár, Bp., 2010. Kb. 35 hallgató. Fotógaléria

2011. 06. 20. Einrichtungswerk des Königreichs Hungarn. Szerk. Varga János, Kalmár János. Bp., 2011. Közösen az ÖStA-val és a Zentralverband-dal. Kb. 85 hallgató.

2011. 11. 03. Evelyn Schlag: Die große Freiheit des Ferenc Puskás. Wien, 2011. Közösen a Zsolnay Verlag-gal. Kb. 45 hallgató. Fotógaléria

2011. 12. 05. A Magyar Országos Levéltár az Osztrák Állami Levéltárban. A MOL tevékenységének és kiadványainak bemutatása. Közösen a ÖStA-val. Előadások: Szabó Csaba előadása a Magyar Országos Levéltár történetéről. Laczlavik György MOL főosztályvezető-helyettes a digitalizálási eredményekről, Török Enikő főlevéltáros a térképtár elektronikus katalógusának kialakításáról és a térképek digitalizálásáról, Ólmosi Zoltán főlevéltáros a MOL XX. századi munkájáról tartott előadást. Fazekas István a bécsi magyar levéltári delegátusok tevékenységéről beszélt és bemutatta a delegátusok által összeállított (elektronikus) segédleteket. Thomas Winkelbauer professzor (Az Osztrák Történeti Intézet, Instituts für Österreichische Geschichtsforschung igazgatója) mutatta be Pálffy Géza „A haditérképészet kezdetei a Habsburg Monarchiában. Az Angelieni várépítész família rendszeres térképészeti tevékenysége a horvát-szlavón és a magyarországi határvidéken az 1560-1570-es években" című kétnyelvű kötetét. Kb. 85 hallgató. Lásd az ismertetést! http://www.mol.gov.hu/nemzetkozi_hirek_es_kapcsolatok/latogatas_az_osztrak_allami_leveltarban.html       Fotógaléria

1.3. Konferenciák, kerekasztal beszélgetések, workshopok:

2011. 04. 01. Magyar történetírás a rendszerváltozás után. Kerekasztal beszélgetés az Österreichisches Institut für Ungarische Studien (ÖIUS) — Ausztriai Magyar KutatóIntézet szervezésében, a Bécsi Magyar Történeti Intézet közreműködésével. Szabó Csaba előadása az 1990 utáni egyháztörténet-írásról. Kb. 20 hallgató.

2011. 05. 02-03. Frühneuzeitforschung in Ungarn und Österreich. (A koraújkor kutatása Magyarországon és Ausztriában.) Közösen az Institut für Österreichische Geschichtsforschung-gal. Kb. 40 hallgató. Lásd az ismertetést! http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=3887      Fotógaléria

2011. 10. 06. Die Ungarische Sendung des „Radio Free Europe" ist 60 Jahre alt. (Hatvan éves a Szabad Európa Rádió magyar adása.) Pódiumbeszélgetés, eredeti hang és filmbejátszásokkal. A vendégek: Szalay-Bobrovniczky Vince nagykövet, Szőcs Géza államtitkár NeFMi a rádió egyik szerkesztője, Univ.-Prof. MMag. DDr. Oliver Rathkolb (Vorstand, Institut für Zeitgeschichte, Universität Wien), Skultéty Csaba (Márton Ambrus) és Büky Barna (János Vadász), Hanák Gábor. Kb. 40 hallgató. Az eseményről a Magyar televízió is tudósított. Lásd a beszámolókat, sajtót (másutt is)! http://valakiblogja.wordpress.com/2011/10/08/60-eves-a-szabad-europa-radio-emlekezes-az-mti-arhivumabol/      Fotógaléria

2011. 10. 11. Zum Gedenken an Johannes Sambucus. (480 éve született Zsámboky János. Közép-európai humanizmuskutatás.) Közösen az Institut für Byzanzforschung — Österreichische Akademie der Wissenschaften. Kb. 30 hallgató. Lásd a beszámolót! http://www.dunatv.hu/musor/videotar?pid=566188

2011. 10. 13. Emlékezés Cseh Tamásra a Kádár-korszak tűrt dalnokára. Pódiumbeszélgetés, eredeti hang és filmbejátszásokkal. A vendégek: Bereményi Géza, Hanák Gábor, Császár Bíró Éva. Kb. 120 hallgató. Lásd a beszámolókat, sajtót (másutt is)! http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/155031/;

http://www.hirstart.hu/fk/becs/15; http://videotar.mtv.hu/Cimkek/c/s/cseh_tamas.aspx      Fotógaléria

2011. 11. 18. Zum Gedenken an József Kardinal Mindszenty, 1971–1975. Emlékezés Mindszenty József bíborosra, 1971–1975.) Közösen a Collegium Pazmaneum-mal. Szabó Csaba előadása Kardinal Mindszenty verlässt Ungarn im Jahre 1971. Kb. 50 hallgató. Lásd a beszámolókat, sajtót (másutt is!) http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/156833/

2011. 12. 06-07. Medien- und Pressegeschichte. (Médium és sajtótörténet.) Közösen az Universität Wien, Európai és Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet (Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft, EVSL), Ostasienwissenschaften/Sinologie-vel és az Österreichisches Institut für Ungarische Studien-nel. Szabó Csaba előadása: Die Lage der katholischen Presse in Ungarn zur Zeit des Kommunismus. Kb. 35 hallgató.

2. Tudományszervezési feladatok, kapcsolattartás a fogadó ország intézményeivel:

A különféle (fent részletezett) rendezvények kapcsán, de személyes és korábbi munkakapcsolatok okán is igen jó az együttműködés az Österreichisches Staatsarchiv-val, az Universität Wien néhány intézetével, a Finnugrisztika Intézettel, a Teológiai Fakultással, továbbá az Institut für Österreichische Geschichtsforschung-gal. Jó kapcsolatok épültek ki az Österreichische Akademie der Wissenschaften Institut für Byzanzforschung-gal és az Österreichisches Institut für Ungarische Studien-nel.

Röviden meg kell említeni az emigráns magyar szervezetekkel történő kapcsolattartást is. Minden jelentősebb egyesülettel, szervezettel és az egyházak képviselőivel is jó összeköttetést sikerült kiépíteni, hiszen az ő évtizedes kapcsolati tőkéjük Magyarország számára is fontos. A CH-val, a Nagykövetséggel és a bécsi magyar szervezetekkel, egyesületekkel közösen rendezett programok közül kiemelkednek a Történeti Intézet által koordinált ünnepségek. A március 15-i nemzeti ünnep, és az október 23-i megemlékezés Liszt Ferenc születésének 200. és az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulóján a Stephansdomban.

3. Könyvkiadási tevékenység:

Egy tudományos intézetet az önálló tudományos kiadványai, könyvsorozata tesz igazán hitelessé, hiszen az intézetben folyó szellemi munka lenyomatai a kiadványok. A Bécsi Magyar Történeti Intézet évkönyvei 1931 és 1940 között 10 kötetben jelentek meg. A két világháború közötti bécsi magyar társadalomtudományi kutatás alapmunkái.

A Történeti Intézet 2000/2001-es újraindulásakor Újváry Gábor igazgató is fontosnak érezte az önálló publikációk megjelentetését. Két kiadványt is elindított 2001-ben (CH Hefte, kb. 100 oldal terjedelemben) és 2002-ben (Collegium Hungaricum-Studien a tanulmányoknak). Egyiknek sem lett sajnos folytatása.

Kelenik József tudományos igazgató 2009-ben egy újabb sorozatot indított el Tusor Péter hathatós támogatásával, a Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, a nagyobb közlések céljára.

Anna Fundárková: Ein ungarischer Aristokrat am Wiener Hof des 17. Jahrhunderts. Die Briefe von Paul Pálffy an Maximilian von Trauttmansdorff (1647–1650). Publikationen der Ungarische Geschichtsforschung in Wien. Bd. I. Wien 2009. Link

Fontos a tudományos kiadvány az intézet számára, ezért a Kelenik József és Tusor Péter által indított sorozat folytatása mellett döntöttem, mert időben az még közel jelent meg, azt lehetett folytatni. Megújult a szerkesztőbizottság is. 2011-ben két önálló kötetet sikerült kiadnunk. Külön szerencse, hogy a Balassi Intézetnek csak a sorozat 3. kötetét kellett finanszíroznia, a másik kötet teljes egészében külső finanszírozásból valósult meg.

Pécs (Fünfkirchen) das Bistum und die Bischofsstadt im Mittelalter. Hrsg. von Tamás Fedeles und László Koszta. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien. Bd. II. Wien, 2011. Link

Széchenyi, Kossuth, Batthyány, Deák. Hrsg. von István Fazekas, Stefan Malfér, Péter Tusor. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien. Bd. III. Wien, 2011. Link

4. Ösztöndíjak, ösztöndíjasok:

2011-ben csak májusban érkeztek meg Bécsbe az első ösztöndíjasok.

A szeniorok CH 1 ösztöndíját 16 fő 20 hónapra nyerte el. A fiatal kutatók CH 2 ösztöndíját 24 fő 44 hónapra. Tehát a két CH ösztöndíjra 2011-ben 40 fő 64 hónapra érkezett ki Bécsbe. Klebelsberg ösztöndíjban 10-en részesültek, 13 hónap bécsi tartózkodást elnyerve.

Havonta általában két alkalommal találkoztam az ösztöndíjasokkal. A hónap elején egy általános tájékoztatót tartottam és az ösztöndíjasok bemutatkoztak, ismertették kutatási terveiket. A hónap végén pedig beszámoltak eredményeikről. Fazekas István levéltári delegátus is részt vett ezeken a rendezvényeken. Az időjárás és a rendelkezésre álló pénzügyi keretek függvényében igyekeztünk ösztöndíjas kirándulást is tartani (Bécsben és környékén), amikor is többnyire olyan műemlékeket látogattunk meg, amelyek a magyar történelemhez is kötődtek. Az ösztöndíjasok közül többen tartottak ilyen alkalmakkor kisebb előadásokat (pl. művészettörténészek, történészek és geológus is).

 

Dr. habil. Szabó Csaba

ESEMÉNYNAPTÁR


2020
21
Február
H K Sz Cs P Szo V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

ESEMÉNYEK

Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
2020. febr. 21. - ápr. 14.
Tündérszó Meseíró Pályázat

Hirdetések