Iratkozzon fel hírlevelünkre

Beszámoló a Bécsi Magyar Történeti Intézet 2013. évi tevékenységérőlA Bécsi Magyar Történeti Intézet (BMTI) feladatait 2013-ban is a Balassi Intézet – Collegium Hungaricummal és a Bécsi Magyar Nagykövetséggel összehangolva teljesítette. Rendezvényeink illeszkedtek a Nagykövetség és a Kulturális Intézet programjaihoz.

1. Konferenciák, tudományos rendezvények, ülések

1.1. Tudományos nemzetközi konferenciák a BMTI (társ)szervezésében

Február 20. Neue Richtungen in der Roma Holocaust-Forschung. Tudományos konferencia / workshop a Wiener Wiesenthal Institut-tal közösen. DR. GERHARD BAUMGARTNER előadása: Das Zigeunerlager Lackenbach; SZÁSZ ANNA előadása: Erforschungen der Erinnerung an den Roma Holocaust in Ungarn.

Május 29. – június 2. Frühneuzeitforschung im Raum der ehemaligen Habsburgermonarchie. Nemzetközi tudományos konferencia / workshop Piliscsabán az Osztrák Történetkutató Intézettel (Institut für Österreichische Geschichtsforschung — IÖG) és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Koraújkori Történeti Intézetével közösen. Három év alatt a harmadik közös nemzetközi tudományos konferenciánk. Meghívó, képgaléria, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=5144

Október 15. Márton Áron és Jakab Antal gyulafehérvári püspökök emlékezete Bécsben. Nemzetközi tudományos konferencia az NKA és az EMMI támogatásával. Meghívó, képgaléria, sajtó - Hargita Népe, Krónika, Gyergyói Hetilap, Új Kelet Hargita megyei Hírlap, Új Ember, Vasárnap Katolikus Hetilap.

November 26. Österreich und Ungarn im 20. Jahrhundert. Osztrák és magyar történészek tudományos konferenciája a közös múlt feldolgozásáról a Magyar Nagykövetségen. Együttműködés a Magyar Nagykövetséggel és a Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung, Graz–Wien–Klagenfurt–Raabs-val. Meghívó, képgaléria.

December 5-6. 1956 - Film, Medien, Literatur. Nemzetközi tudományos konferencia a magyar 1956 következményeiről a magyar film, a magyar média és a magyar irodalom vonatkozásában. Közösen az Universität Wien – Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft (EVSL) / Abteilung Finno-Ugristik (Bécsi Egyetem Finnugor Tanszék). Meghívó és program, képgaléria.

1.2. Tudományos előadások a CH-ban

Február 7. TŐKÉCZKI LÁSZLÓ: Magyar jövőkép. Képgaléria.

Március 7. PÁLFFY GÉZA: Magyar királykoronázások Pozsonyban. Képgaléria.

November 5. KOVÁCS TAMÁS: A 2. vkf osztály kialakulása és működése a két világháború között című tudományos előadás. Absztrakt, képgaléria.

November 19. MARKÓ GYÖRGY: A KALEF galeri és az állambiztonsági módszerek. Meghívó, képgaléria.

December 3. KÁDÁR ZSUZSA: Potoczky Mária – Jándy Gézáné – Maria Strasser – Frau Broda — Egy szerelmes asszony és kora. Képgaléria.

1.3. Kötetbemutatók a BMTI (társ)szervezésében

Február 25. A Bécsi Magyar Történeti Intézet önálló könyvsorozatának — Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien (PUGW) IV. kötetének bemutatója — József Kardinal Mindszenty in Wien (1971–1975). A kötetet bemutatta: AO.UNIV.-PROF. MMAG. DDR. RUPERT KLIEBER (Universität Wien, Katholisch-Theologische Fakultät Institut für Kirchengeschichte). Meghívó, képgaléria.

Május 6. A Bécsi Magyar Történeti Intézet önálló könyvsorozatának — Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien (PUGW) V. kötetének bemutatója — Die Zips – eine kulturgeschichtliche Region im 19. Jahrhundertleben und Werk von Johann Genersich (1761–1823). A kötetet bemutatta: DR. PHIL. EVA KOWALSKÁ (Slowakische Akademie der Wissenschaften, Pressburg). Meghívó, képgaléria.

Október 17. Bernsteinstrasse (Borostyánkőút) régészeti feltárása. Könyvbemutató és tudományos előadás az Österreichische Archäologisches Institut-tal közösen. STEFAN GROH – HELGA SEDELMAYER – CSENGE VIRÁG ZALKA: Die Strassenstationen Nemescsó und Sorokpolány an der Bernsteinstrasse. Wien, 2013. A kötetet bemutatta: PRIV.-DOZ. MAG. DR. SABINA LADSTÄDTER az ÖAI igazgatója. Meghívó, képgaléria.

2. A BMTI részvétele kiállítások szervezésében

Január 14. – március 25. RÉVÉSZ ANTAL grafikusművész Magyar Világörökség című sorozatának kiállítása a CH-ban. A bontás után a kiállítást továbbküldtük a prágai magyar kulturális intézetbe. Meghívó.

3. A BMTI igazgatójának részvétele tudományos rendezvényeken az Intézet képviseletében

Március 6. „A Collegium Hungaricum és a Bécsi Magyar Történeti Intézet” címmel SZABÓ CSABA előadása az ELTE-n (ELTE BTK Történeti Intézet Gólyavár, Budapest). A BMTI kiadványsorozatát – PUGW – TŐKÉCZKI LÁSZLÓ tanszékvezető egy. docens mutatta be. A IV. kötetet, József Kardinal Mindszenty in Wien (1971–1975) PROF. DR. HORVÁTH ATTILA (Professor für Rechtsgeschichte, ELTE/PPKE Budapest) ismertette az érdeklődőkkel. Meghívó; http://ujember.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=22083:mindszentyr%C5%91l-%E2%80%93-n%C3%A9met%C3%BCl

Június 17. A Bécsi Magyar Történeti Intézet tevékenysége 1920-1949 és 2001-2013. SZABÓ CSABA előadása a Magyar Levéltárosok Egyesülete éves konferenciáján (Esztergom, Prímási Gyűjtemény (Kincstár és Levéltár)

4. A BMTI igazgatójának részvétele tudományos konferenciákon, rendezvényeken

Január 25. SZABÓ FERENC SJ „ A Vatikán keleti politikája közelről. – Az Ostpolitik színe és visszája” c. monográfiát bemutatta SZABÓ CSABA Budapesten a Párbeszéd Házában. Meghívó, képgaléria.

Április 25. Andrássy Egyetem Budapest és a Konrad Adenauer Stiftung „Perspektiven der Erinnerungspolitik in Europa” c. konferencián SZABÓ CSABA részt vett a „Politik und Erinnerungskultur” témájú pódiumbeszélgetésen DR. PETER MÄRZ (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, München), ROLAND JAHN (Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik) és PROF. DR. HORVÁTH ATTILA (Professor für Rechtsgeschichte, ELTE/PPKE Budapest) társaságában. Képgaléria.

5. Tudományszervezési feladatok, kapcsolattartás a fogadó ország intézményeivel

• Június 17-én Pozsonyban megállapodást írtunk alá a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének igazgatójával közös kiadványok, konferenciák előmozdítása érdekében. (A PUGW VIII. kötete közös finanszírozással jelent meg).

• Az Institut für Österreichische Geschichtsforschung (IÖG) az egyik legrégebbi bécsi tudományos intézet. 2011 óta kiváló kapcsolatot tudtunk kiépíteni, amely közös workshopok rendezésében és kiadványok finanszírozásában (a PUGW VI. kötete) mutatkozik meg.

• Az év során nagyon jó kapcsolatot sikerült kiépíteni a Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung, Graz–Wien–Klagenfurt–Raabs-val. Az együttműködésnek köszönhetően valósult meg a november 26-i tudományos konferenciánk a nagykövetségen, és 2014-re is tervezünk egy nemzetközi tudományos konferenciát a kelet-európai kirakatperekről.

6. Könyvkiadási tevékenység

• Rendszeres szerkesztőbizottsági üléseket tartunk (2013-ben két alkalommal, febr. 15., dec. 9.) és állandóak a megbeszélések a szerkesztőtársakkal a BMTI sorozatával (PUGW) kapcsolatban.

• A 2012-ben megjelent köteteket neves osztrák szakértők mutatták be ez év során.

• 2013-ban új kötet jelent meg (PUGW VII.). Frühneuzeitforschung in der Habsburgermonarchie. Adel und Wiener Hof – Konfessionalisierung – Siebenbürgen. Szerk.: Fazekas István, Martin Scheutz, Szabó Csaba, Thomas Winkelbauer. (493 oldal). A kötet az IÖG-vel kialakított kiváló együttműködésünk eredményét dokumentálja. A 2011 és 2012 során rendezett közös konferenciákon (Bécs és Zwettl) elhangzott magyar, osztrák, cseh és szlovák fiatal történészek előadásainak szerkesztett tanulmányait tartalmazza.

• Ugyancsak elkészült a PUGW VIII. kötete. Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16.–17. Jahrhundert. Szerk.: Anna undárková, Fazeaks István. (569 oldal) az Institut für Geschichte der Slowakischen Akademie der Wissenschaften és az MTA – Pázmány Péter Katolikus Egyetem „Lendület” Egyháztörténeti Kutatóintézet támogatásával.

• Tervben volt még a PUGW VI. kötet megjelentetése is (Prohászka Péter régészeti tanulmányai). A kézirat le is zárult, de a berlini kiadó, aki a kiadást finanszírozza, elhalasztotta a megjelenést.

• A PUGW kiadványait rendszeresen eljuttatjuk a kötelespéldányi leadáson túlmenően Magyarországon, Ausztriában, Svájcban és Németországban a legjelentősebb egyetemekre, kutatóintézetekbe, mintegy 30 címre.

7. Ösztöndíjak, ösztöndíjasok
CH ösztöndíjat 38 pályázó nyert el 49 hónapra. Klebelsberg ösztöndíjat egy kutató kapott két hónapra. Havonta egy-két alkalommal találkozót szerveztünk az ösztöndíjasokkal, ahol megismerkedhettek társaikkal, egymás kutatásaival és a BMTI munkájával. Fazekas István, Kiss Gábor és Domokos György levéltári delegátusok is részt vettek a találkozókon. Igyekszünk az ösztöndíjasokat bevonni a Balassi Intézet – Collegium Hungaricum Bécs és a BMTI projektjeibe is (publikációk, kiállítások stb.). Anyagi megfontolásból a korábban szokásos ösztöndíjas kirándulásokat nem tartottuk meg. Helyette Bécsben ismerkedhettek az ösztöndíjasok a magyar emlékekkel, a követség épületével, vagy aktuális kiállításokkal.

8. A hungarológia jelenléte a tudományos munkában
Január 30-án beszállítottuk Pernitzből Miskolczy Gyula (a BMTI és a CH igazgatója 1935 és 1948 között) hagyatékát. Az iratanyag a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárába, a könyvészeti hagyaték a BMTI-be kerül.
Ezen túl az ösztöndíjasok és a levéltári delegátus, de a nemzetközi konferenciákon való részvétel is hozzájárul az eredményes hungarika-feltáráshoz.

 

Dr. habil. Szabó Csaba


ESEMÉNYNAPTÁR


2020
21
Február
H K Sz Cs P Szo V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

ESEMÉNYEK

Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
2020. febr. 21. - ápr. 14.
Tündérszó Meseíró Pályázat

Hirdetések